Regulamin Bloga

Definicje

 1. Właściciel niniejszego bloga zastrzega sobie prawo do nie publikowania komentarzy bez podania przyczyny oraz do nieudzielania odpowiedzi na pytania.
 2. W szczególności nie będą publikowane komentarze, które: zawierają wulgaryzmy; obrażają Autora bloga, komentujących lub inne osoby fizyczne bądź prawne (strony trzecie); obrażają jakąkolwiek grupę zawodową, społeczną, etniczną, płciową lub wyznaniową; zawierają odnośniki do stron promujących treści faszystowskie, nazistowskie, komunistyczne, totalitarne, etc.; ingerujące w życie prywatne osób fizycznych, zwłaszcza niepublicznych.
 3. Komentarze mogą być anonimowe, ale powinny być podpisane: imieniem lub inicjałami bądź pseudonimem (nickiem) z komicznością podania adresu email, do wiadomości Właściciela blogu.
 4. Niedopuszczalne jest podejmowanie w komentarzach działań ani też publikacji treści sprzecznych z prawem, uznanych powszechnie za naganne moralnie, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc lub jakąkolwiek inną formę dyskryminacji.
 5. Komentujący publikuje na blogu komentarze oraz inne materiały wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 6. Użytkownicy bloga są zobowiązani do przestrzegania następujących reguł: komentarz powinien być rzeczowy, pozbawiony argumentów ad personam; komentarz powinien być pisany poprawną polszczyzną; komentarz powinien być związany z tematyką postu; komentarz powinien być w miarę możliwości zwięzły, niezbyt długi.
 7. Użytkownik Bloga publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Właściciel nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników na łamach Bloga.
 8. Użytkownik zamieszczający post (wpis, komentarz) na blogu, ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie zamieszczane za pomocą swojego loginu (nicka + adresu e-mail) treści i jednocześnie akceptuje przejęcie na siebie wszelkich ewentualnych roszczeń sądowych do Właściciela bloga oraz skutków takich roszczeń, w przypadku pojawienia się jakichkolwiek roszczeń stron trzecich, w tym osób fizycznych lub podmiotów prawnych, wynikłych z zamieszczenia przez Użytkownika postu (wpisu, komentarza), odnośnika lub innej treści na blogu.
 9. Użytkownicy Bloga zobowiązani są do korzystania z niego zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 10. Właściciel Bloga dokłada wszelkich starań aby publikowane na Blogu informacje były zgodne z prawdą, jednak nie może wykluczyć błędów oraz podania nieprawdziwych informacji przez autorów. Prezentowane na Blogu artykuły są subiektywnymi opiniami ich autorów oraz prezentacją ich osobistej wiedzy w danej dziedzinie.
 11. Jeśli to możliwe podajemy źródło oraz autora danego materiału, nie przypisujemy sobie pełnych praw autorskich do ich twórczości, tworzymy własną.
 12. Właściciel bloga zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w każdej chwili, bez wcześniejszego uprzedzenia. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu ich publikacji.